Sunkon 2021 Търговска среща

  • news-img

Sunkon проведе конференция за маркетинг през 2021 г. в централата на компанията на 2 март 2021 г. Лидерите на компанията и регионалните мениджъри присъстваха на срещата.
На тази среща по продажбите обобщихме маркетинговата работа през 2020 г. и направихме маркетинговия работен план и ключовата работа за разгръщането на отдел продажби през 2021 г. Значително повиши морала на маркетинговия екип, подобри чувството за чест и сплотеността на екипа.